ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #11
შპს "აითისოლუშენს"
ს/კ: 405332670 
ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"
ა/ნ: GE36BG0000000161198642
საკონტაქტო ნომერი: +995 595 30 22 88