გათამაშების წესები

გათამაშების წესები

ps5

ყველას, ვინც შეიძენს გასაღების შემნახველი სეიფის ნებისმიერ მოდელს ან სხვა პროდუქტს www.keylocker.ge-ზე (1 ივლისიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით), ეძლევა შესაძლებლობა მოიგოს PlayStation 5. ყოველი შესყიდვის შემდეგ, მომხმარებლები მიიღებენ მითითებულ მობილურის ნომერზე გათამაშების უნიკალურ ნომერს.

16 სექტემბერს ჩვენ მოვათავსებთ ყველა ბილეთის ნომერს დამოუკიდებელ ვებ-გვერდზე, რომელიც შემთხვევითი აირჩევს წესით გამოავლენს გამარჯვებულს!
16 სექტემბერს 20:00 საათზე გამოვაქვეყნებთ გამარჯვებულის ბილეთის ნომერს ჩვენს ვებ-გვერდზე.

შენიშვნა: თუ მომხმარებელი შეიძენს პროდუქტს, მაგრამ პროდუქტი არ აღმოჩნდება მარაგში, ბილეთის ნომერი მოიხსნება თამაშიდან.

მოგებულ მომხმარებელს დავუკავშირდებით პრიზის გასატანად.
აუცილებელია თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
პრიზის გადმოცემისას მოხდება ფოტო სურათის გადაღება და Facebook გვერდზე გამოქვეყნება.

Keylocker.ge-ის ადმინისტრაცია გისურვებთ გამარჯვებას!